Milena Trbović
dipl.oec
SENIOR
ACCOUNTANT

Milena je stekla dugogodišnje radno i stručno iskustvo na poslovima računovodstva, posebno u području građevinske industrije, upravljanja nekretninama, turizma i uslužnih djelatnosti.

Poseban naglasak je na stručnosti u obračunu plaća i ostalih vrsta primitaka.

Osim same obrade dokumentacije, ovisno o djelatnosti kojom se bave, za klijente prati novosti u zakonskoj i poreznoj regulativi koja se odnosi na njihovo poslovanje i pruža podršku u smislu pravodobnog savjeta.

Unesite željeni pojam i potom pritisnite tipku ENTER