IZA SVAKOG USPJEŠNOG
POSLA STOJI SJAJAN
RAČUNOVOĐA

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Naše računovodstvene usluge će vam pomoći smanjiti troškove i omogućiti učinkovito vođenje vaših poslovnih knjiga. Osim toga, suvremenim tehnološkim rješenjima Fiscalis vam pruža 24/7 siguran online pristup svim vašim financijama. Surađujemo sa široko poznatim programskim rješenjima poput 4d Wand, Pantheon i drugim popularnim računovodstvenim aplikacijama.

Pružanje financijskih informacija našim klijentima točno i na vrijeme je naša obveza koja ne može biti ugrožena. Smisleno, dobro organizirane financijske evidencije će osigurati da se vaše poslovanje izvodi učinkovitije na dnevnoj bazi.

Naša tvrtka pruža cijeli niz isplativih računovodstvenih usluga, uključujući sljedeće:

Vođenje poslovnih knjiga:

 • inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog plana
 • vođenje glavne i pomoćnih knjiga financijskog knjigovodstva
 • knjiženje transakcija i unos podataka u računovodstveni program

 

Priprema obračuna:

 • obračun poreza na dodanu vrijednost
 • obračun poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina te ostalih poreza
 • obračun kamata
 • obračun tečajnih razlika
 • obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • obračun putnih naloga
 • obračun blagajne

 

Priprema izvještaja:

Koliko dobro poznajete svoje financijske obveze pri zatvaranju poslovne godine? Kao poduzetnik upoznati ste s važnošću izrade završnih godišnjih računa na vrijeme. Fiscalis vam pruža stručnu pomoć u obračunu vaših poreznih obveza, bez obzira na djelatnost kojom se bavite ili vrsti softvera kojim se koristite u vašem poslovanju. Naše usluge zaključivanja poslovne godine su prilagođene, temeljite i pouzdane. One uključuju:

 • Kompozicija godišnjih financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje
 • Priprema konsolidiranih financijskih izvještaja

 

Ostale usluge:

 • evidencija i usklađivanje salda-konti kupaca i dobavljača
 • blagajničko poslovanje
 • izrada dokumentacije
 • praćenje stanja obveza javnih davanja
 • podrška tijekom poreznih i drugih nadzora i revizija
 • izvještavanje prema državnim institucijama (PU, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa)
 • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama

Unesite željeni pojam i potom pritisnite tipku ENTER