Porezna reforma 2017 – Zakon o računovodstvu

S početkom 2017. godine na snagu je stupilo 16 zakona kojima je regulirana porezna reforma.
U nastavku donosimo najznačajnine promjene.

Izmjenama Zakona o računovodstvu ukida obveza koja nije ni zaživjela, odnosno ukida se obveza primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana (JOKP) te poduzetnicima ostaje da i dalje mogu sami oblikovati svoje kontne planove u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Značajna novina je i uvođenje izvještaja poslovodstva kao dio godišnjeg izvješća, a kojeg su obvezni sastavljati srednji i veliki poduzetnici i koje treba sadržavati:

  • Vjerojatnost budućeg razvoja
  • Aktivnost istraživanja i razvoja
  • Podaci o stjecanju vlastitih dionica
  • Podaci o postojećim podružnicama
  • Financisjki instrumenti u vezi s politikama za upravljanjem rizicima
  • Izloženost poduzetnika cjenovnom, kreditnom i drugim rizicima

Izmjenama je produljen i rok za javnu objavu godišnjih financijskih, sa četiri na šest mjeseci. To znači da poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj trebati predaju svoje godišnje financijske izvještaje za 2016.g. najkasnije do 30. lipnja 2017.g. za potrebe javne objave.

Ako se godišnji financijski izvještaji i pripadajuća dokumentacija za potrebe javne objave te statističke i druge potrebe ne dostave FINA-i u propisanim rokovima FINA ima ovlasti pokrenuti prekršajni postupak protiv poduzetnika i ovlaštene osobe poduzetnika.

Popis poduzetnika poduzetnika koji ne ispunjavaju svoju obvezu i ne predaju godišnje financijske izvještaje i pripadajuću dokumentaciju u propisanim rokovima FINA će objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Trebate savjet o porezima?

Unesite željeni pojam i potom pritisnite tipku ENTER