Porezna reforma 2017 – Porez na dohodak

S početkom 2017. godine na snagu je stupilo 16 zakona kojima je regulirana porezna reforma.
U nastavku donosimo najznačajnine promjene.

Osobni odbitak

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećao se neoporezivi iznos dohotka, odnosno osobni odbitak na 3.800 kuna mjesečno za sve obveznike poreza na dohodak (do sada je osobni odbitak iznosio 2.600 kuna).

Uvećanje osnovnog osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove te za invalidnost poreznog obveznika su se također povećali te sada iznose:

  • za uzdržavanog člana 1.750 kuna mjesečno
  • za prvo dijete 1.750 kuna mjesečno
  • za drugo dijete 2.500 kuna mjesečno)
  • za treće dijete 3.500 kuna mjesečno te progresivno raste za svako slijedeće dijete
  • djelomična invalidnost poreznog obveznika 1.000 kuna mjesečno
  • 100% invalidnost poreznog obveznika 3.750 kuna mjesečno

Nove stope poreza na dohodak su 24% za ostvareni mjesečni dohodak u iznosu od 0 – 17.500 kuna i 36% za mjesečni dohodak iznad 17.500 kuna.

Doprinosi na autorske naknade i druge dohotke

Ukinuta je dosadašnja iznimka od obveze doprinosa prema autorskim i umjetničkim naknadama te naknadama koje se isplaćuju umirovljenicima na temelju povremenog rada, odnosno drugog dohotka.

Od sada na takve primitke obračunavaju se doprinosi i to doprinosi iz osnovice (doprinos za MIO I stup i MIO II stup) te doprinosi na osnovicu (doprinos za zdravstveno osiguranje). Ti će se doprinosi ipak plaćati po upola nižim stopama, za MIO I stup i MIO II stup po stopi od 10 %, a za zdravstveno osiguranje 7,5 %. Obveznik obračunavanja i plaćanja svih doprinosa je isplatitelj primitka.

U slučaju da primatelj honorara ostvari taj primitak neposredno iz inozemstva ili u inozemstvu ili od fizičke osobe koja nije poslovni subjekt, obveznik obračunavanja i plaćanja svih doprinosa je primatelj primitka. Inozemni platitelj honorara ili fizička osoba koja nije poslovni subjekt uplaćuju ugovoreni bruto honorar na žiro račun primatelja. Primatelj obračunava i plaća doprinose iz dohotka (doprinosi za MIO I i II stup) te pripadajući porez i prirez. Doprinos za zdravstveno osiguranje u tom slučaju se ne plaća.

Predujam poreza na drugi dohodak plaća se po odbitku po stopi od 24% bez priznavanja osobnog odbitka, umjesto po dosadašnjoj stopi od 25%.

Obvezna porezna prijava osoba koje ostvaruju drugi dohodak

Prema dosadašnjim odredbama Zakona o porezu na dohodak nije bilo obveze godišnje prijave poreza na dohodak na primitke koji su se oporezivali kao drugi dohodak.

No, od 01.01.2017.g. porezni obveznik koji ostvari godišnje primitke po osnovi drugog dohotka do iznosa od 12.500 kuna a zajedno s plaćom do 210.000 kuna oporezivati će se godišnjom stopom od 24%, odnosno stopom od 36% oporezivati će se primici koji premašuju te iznose i to u posebnom postupku koji će voditi Porezna uprava.

Zakon o porezu na dohodak stopu od 12 posto zadržava samo kod konačnog oporezivanja dohotka od imovine i kapitala te osiguranja i za te se dohotke ne podnosi porezna prijava niti se provodi posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a za njega se ne priznaju ni osobni odbici.

Nova minimalna plaća za 2017. godinu

Vladinom Uredbom utvrđena je minimalna bruto plaća za 2017. godinu u iznosu od 3.276,00 kuna.

Trebate savjet o porezima?

Unesite željeni pojam i potom pritisnite tipku ENTER