Porezna reforma 2017 – Porez na dodanu vrijednost

S početkom 2017. godine na snagu je stupilo 16 zakona kojima je regulirana porezna reforma.
U nastavku donosimo najznačajnine promjene.

U paketu porezne reforma i u PDV-u je došlo do promjena koje će stupati na snagu u tri faze. Najveći dio bit će u primjeni od 1. siječnja 2017. godine, dok će neke odredbe biti primjenjive tek od 1. siječnja 2018. ili 1. siječnja 2019. godine.

Ističemo da opća stopa PDV-a ostaje 25% i tom stopom sva ostala dobra i usluge koje nisu navedene u poreznim stopama od 5% ili 13%.

Kod oporezivanja sniženom stopom od 5% neće biti izmjena.

Najznačajnije promjene od 1. siječnja 2017. godine uključuju:

  • Povećanje stope PDV-a na ugostiteljske usluge i bijeli šećer od trske i šećerne repe s 13% na 25%.
  • Proširenje popisa dobara i usluga na koje će se primjenjivati snižena stopa od 13% (na listu su uključene i dječje sjedalice za automobile, električna energija, javna usluga prikupljanja komunalnog otpada, urne i ljesovi, sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi i hrana za životinje (osim hrane za kućne ljubimce)).
  • Oslobođenje od plaćanja PDV-a na obavljanje usluga medicinske njege i isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine, neovisno o pravnom obliku.
  • Pravo izbora za oporezivanje isporuka nekretnina (tuzemni prijenos porezne obveze) koje su korištene dulje od dvije godine te na isporuku zemljišta sada je moguće primijeniti i kada kupac vrši podjelu pretporeza (prije je bilo moguće samo ako kupac priznaje pretporez u cijelosti), odnosno posluje u tzv. pro-rati, ali samo pod uvjetom da kupljenu nekretninu koristi za aktivnost po kojoj ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti.
  • Pojašnjenje da se na računima za usluge navode vrsta i količina ili opseg obavljenih usluga.
  • Pod sumnjom prijevarnog izbjegavanja plaćanja PDV-a Porezna uprava ima ovlaštenje osporiti odbitak pretporeza poreznom obvezniku za kojega se utvrdi da je iz objektivnih okolnosti znao ili morao znati da će zbog prijevarnih aktivnosti dio ili cijeli iznos PDV-a po isporuci koja mu je obavljena ostati neplaćen.

Od 1. siječnja 2018. godine na snagu stupaju sljedeće tri promjene:

  • Omogućuje se odbitak 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s njima. Međutim, pretporez će se moći odbiti samo u dijelu koji se odnosi na nabavnu vrijednost do 400.000 kuna po jednom vozilu.
  • Povećava se prag za ulazak u sustav PDV-a sa 230.000,00 kn na 300.000,00 kn.
  • Omogućuje se obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme vrijednosti veće od 1.000.000 kuna te se u tom slučaju smatra da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik iskaže u prijavi PDV-a (samo za obveznike koji u cijelosti imaju pravo na odbitak PDV-a te kojem je Carinska uprava izdala rješenje o obračunskom plaćanju).

Jedina izmjena od 01. siječnja 2019. godine odnosi se na oporezivanje vrijednosnih kupona.

Trebate savjet o porezima?

Unesite željeni pojam i potom pritisnite tipku ENTER