Porezna reforma 2017 – Opći porezni zakon

S početkom 2017. godine na snagu je stupilo 16 zakona kojima je regulirana porezna reforma.
U nastavku donosimo najznačajnine promjene.

Novim Općim poreznim zakonom ukidaju se relativni rok zastare od 3 godine i apsolutni rok zastare od 6 godina te se uvodi jedinstveni rok zastare od 6 godina.

Zastara je pravo poreznog tijela na utvrđivanje i naplatu porezne obveze, kamata i troškova ovrhe. Novost je i odredba kojom porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog poreza, kamata i troškova ovrhe od dana podnošenja zahtjeva ako je podmirio poreznu obvezu nakon nastupa zastare. Zastara počinje teći istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza.

Za nastup zastare, po službenoj dužnosti, dužna su paziti prvostupanjska porezna tijela do donošenja i dostave poreznog rješenja, kao i drugostupanjska tijela do donošenja i dostave rješenja o žalbi. Novost je i da će se porezni dug za koji je utvrđena zastara te obustavljen postupak otpisati iz poreznih evidencija.
Zakonom je proširena i obveza banaka na dostavu podataka, pa će tako banke biti dužne dostavljati podatke o prometu svih kunskih i deviznih računa pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja te građana, što će uključivati i podatke o prometu tekućih i štednih računa.

Porezni obveznik sada ima pravo na ispravak porezne prijave u roku od tri godine od isteka roka za podnošenje prijave. Međutim, ako je pokrenut postupak nadzora, ispravak se može obaviti samo do dana dostave obavijesti o početku nadzora.

Trebate savjet o porezima?

Unesite željeni pojam i potom pritisnite tipku ENTER